Inspirationslunch: Öppen data - Kapa kostnader och förbättra spridningen

Att öppna upp sin data har en mängd fördelar oavsett om du är en statlig myndighet eller ett privat företag med vinstkrav.

Presentationen introducerade dig till en värld där destinationswebben har spelat ut sin roll. Vi gick igenom fördelarna med öppen data, visade lyckade exempel, samt visade hur man praktiskt kommer igång.