Inspirationslunch – Medievärldens ständiga förändringsresa

Linjär-TV tittandet minskar konstant, medan streamad video ökar och har passerat linjär-TV:ns konsumtionsnivå. Annonsintäkterna behöver följa konsumtionstrenden, för att mediabolagen skall överleva.

Marknaden för streamad video präglas av starka aktörer som Youtube, Shiebstedt, MTG-koncernen och Bonnier. Carl Waldenor, affärsutvecklare för ”Nya Affärer” från TV4-gruppen inom Bonnier, berättade hur de har sett på utmaningarna och hur de har valt att tackla dem.

Ett konkret resultat är tjänsten WOO, som Valtech designat och byggt åt Bonnier.

Den här inspirationslunchen berör både de bakomliggande strategierna, och det faktiska genomförandet av en ny digital tjänst för videoannonsering som nått marknaden.

Bild av Atsushi Masegi under CC BY-SA 2.0