Inspirationslunch - Mio möbler - att ta tag i sin affär på nätet

E-handeln fortsätter att öka i hög takt, trots att detaljhandeln generellt haft en tuff period. Ett företag som tagit fasta på detta och satsat hårt på sin affär på nätet är Mio Möbler.

Huvudtalare denna gång är Joakim Holmstrand, sälj- och marknadschef på Mio, som berättar om vilka utmaningar Mio stod inför innan de beslutade sig för sin stora e-handelssatsning – och vad som fick dem att ta beslutet.

Entreprenörskapet har varit en viktig komponent i projektet för Mio – från val av lösning för e-handel, projektledning och implementation – till nu stadigvarande förvaltning och vidareutveckling av Mio.se. Joakim kommer också in på de frågeställningar som dök upp under projektets gång och de viktiga beslut de tog efter hand som projektet löpte på.