Brown Bag - Mobile First vs Desktop First

Mobile First begreppet myntades av Luke Wroblewski i hans bok “Mobile First” (2009) och bygger på att man ska fokusera främst på mobilen när man bygger responsiva webbsidor.

Enligt Lukes Wroblewskis teori ska man främst fokusera på mobilen när man bygger responsiva webbsidor, dels för att vi i världen har haft en mobile-boom, men även för att det i sig skapar bättre webbsidor.

Som exjobb förra året skrev Eduardo Castaneda, gränssnittsutvecklare på Valtech, om ämnet. Han byggde därför två responsiva sidor, både med Mobile first och med Desktop first för att sedan jämföra dem. Nu efter några projekt där Eduardo har testat båda, delar han nu med sig av sin erfarenhet. Allt från teknik och design till hur lätt/svårt konceptet mobile first kan appliceras i ett tvärfunktionellt team.

Agendan för dragningen var:

  • Hur ser användningen ut i dagsläget
  • Den stora skillnaden, teknik- och designmässigt
  • Fördelar och nackdelar med respektive metod
  • Vad som krävs för att fullfölja mobile first