Inspirationslunch: Molntjänster inte bara teknik

Per Åström, CTO på TV4 New Media berättade för cirka 70 av våra kunder om hur TV4 Play jobbar med molntjänster.

Per och TV4 Play har ett förhållningssätt till molntjänster som känns otroligt befriande. Där andra ser risker ser gänget på TV4 fördelar och möjligheter. Samtidigt är man väldigt öppna med vilka svagheterna och problemen faktiskt är.

Den absolut vanligaste frågan i dessa sammanhang handlar om SLA (Service Level Agreement) och driftssäkerhet. ”Vad gör vi när vår leverantör går ned eller får problem?” är en klassiska fråga. Min personliga reflektion är att driftsäkerhet fortfarande är ett olöst problem. Hos våra molnleverantörer, men inte minst hos oss själva. Det är ju inte så att webbplatser som driftas lokalt är kända för sin optimala tillgänglighet.

Den riktiga fördelen med molntjänster är istället att en leverantör som bara fokuserar på att göra en sak riktigt bra har betydligt större chanser att upprätthålla driftsäkerhet och inte minst utvecklingstempo är vi själva har.