Nätverket Retail/RIO: Morgondagens konsument

Morgondagens konsument –vilka krav ställer de och hur ställer företag om för att tillgodose behoven i en datadriven framtid?

Välkommen till denna träff med RIO-nätverket, då vi kommer att hålla en paneldebatt på ämnet ”Morgondagens konsument”.

Paneldeltagare är:

Katharina Borgenstierna - Strategic Planning Director på Valtech
Marie Sommar - VD på Marknadsföreningen i Stockholm
Kristoffer Wanselius - VD och en av grundarna på retailbyrån Workshop