Inspirationslunch: Nytt år, nytt innehåll

Vill du bli vän med ditt webbinnehåll och göra 2013 till ditt bästa innehållsår? Innehållsstrategerna Anna Lantz och Anna Uleander delade med sig av sina erfarenheter i form av en kalender för hela året. Underbar sammanslutning på ett fullsatt Myntet.

Analysera läget

Ägna tid åt att kartlägga vilka som jobbar med innehåll i din organisation och hur effektivt det nuvarande innehållet är. Hitta orsaker till varför innehållet ser ut som det gör på webbplatsen och vilka konsekvenser det leder till om vi fortsätter jobba på samma sätt.

Styr mot bättre effekter

Vad vill din organisation uppnå med er webbnärvaro? Vad vill era användare nå för innehåll? Se till att det finns mål uppsatta med mätpunkter som går att följa upp så att ni har en riktning att jobba mot och ett fokus på att göra rätt saker som ger effekter istället för att bara trycka ut nytt innehåll hela tiden.

Jobba tillsammans

Lös hindren tillsammans. Skapa förutsättningar för att gemensamt kunna förändra ert innehåll. Finns riktlinjer framtagna som hjälper er ta fram bra webbinnehåll i dag och i framtiden? Använd dig av ”clinics” (skrivarverkstäder) för att gå från ett stuprörstänkt där varje del jobbar på sitt sätt till en enad kraft som tillsammans jobbar åt rätt håll. Om du får med dig organisationen så är steget lättare.