Brown Bag - Rerun av vårt populära Seven Wastes

Hur kan vi leverera mer värde och samtidigt bli av med icke-värdeskapande aktiviteter? 

 

Agile coachen och Valtech-konsulten Edward Dahllöf höll en populär och efterfrågad Brown Bag-frukost om det ständigt aktuella ämne Seven Wastes. Denna Brown Bag-frukost baserades på the Seven Wastes inom Lean, som sägs vara roten till all olönsam verksamhet inom organisationer. Eftersom att väntelistan var lång och efterfrågan stor så får ni nu en till chans att lyssna på denna fantastiska dragning!

Waste eller slös som vi lättsamt kallar det är en term som är inhämtad från biltillverkning och Toyotas lean manufacturing. Slös är helt enkelt aktiviteter som inte bidrar till att skapa värde för kunden. I Toyota Production System identifierades sju grunder till slös. Dessa har sedan av Mary och Tom Poppendick översatt till mjukvaruutveckling.

På Valtech arbetar vi med ständig förbättring och i höstas hade vi en givande diskussion kring hur vi resonerar om svinn. Edwards ambition är att få dela erfarenheter och diskutera kring hur man ser på slös och hur man kan göra för att minska sölseriet. 

Edward kommer under en god frukost att guida oss fram till hur man bör förhålla sig till Seven Wastes för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

  1. Partially done work
  2. Extra features
  3. Relearning
  4. Handoffs
  5. Delays
  6. Task Switching
  7. Defects

Välkommen!