Inspirationslunch: Responsiv design

Robert Piirainen och Henrik Ekelöf berätttade om responsiv webbdesign, att det inte är en enda teknik, utan snarare en uppsättning tekniker och idéer som bildar en helhet.

Behovet av en mobil strategi med anpassning för stort antal olika enheter har blivit viktigare på grund av den snabba utvecklingen och det exponentiellt ökande användandet av mobila enheter. Responsive Design, eller Responsive web design, handlar om att anpassa innehållet på en webbplats till olika kontexter, både befintliga och framtida enheter, utan behov av separata mobila webbplatser. Ethan Marcotte, Responsive web design säger:

The long and short of it is that we’re designing for more devices, more input types, more resolutions than ever before. The web has moved beyond the desktop, and it’s not turning back.

Men Responsive design är inte en enda teknik, utan snarare en uppsättning tekniker och idéer som bildar en helhet. Robert och Henrik berättade på seminariet om varför det här är rätt sätt att bygga webb på och hur man gör i praktiken.