Stockholm Ruby User Group på Valtech

Förutom att vi är många fler på träffarna, sedan vi började stå som värd för SHRUG, är att det är avsevärt många fler som faktiskt också arbetar med Ruby ”på riktigt”, dvs får betalt för att skriva Rubykod som sitt dagtidsjobb.

Första gången Valtech stod som värd för Stockholm Ruby User Group (eller SHRUG som vi kallar det) var 2006 och vi har stått värd ett antal gånger sedan dess. Vi brukar träffas ungefär fyra gånger per år. Den här gången var det helt fullt i lokalen, och fortfarande några kvar på väntelistan. Kvällen inleddes med att Joakim Kolsjö från Bukowskis pratade om Vagrant och Chef. Två exempel på hur man kan jobba med Infrastructure as Code, en viktigt del av DevOps.

SHRUG

Sen pratade jag, Peter Lind, om MacRuby. MacRuby är en implementation av Ruby 1.9 som körs på Mac OS Xs Objective-C runtime. En uppenbar fördel med MacRuby är att man lätt skapa Cocoa applikationer i Ruby.

Därefter var det mingel med sedvanlig öl och pizza. Efter det höll Andreas Bjärlestam från Valtech en presentation om Devise. Devise är ett autentiseringsramverk skrivet av Jose Valim som är med i Rails core team. Rails innehåller ingen autentiseringsmekanism out-of-the-box och det har funnits en hel del olika ramverk för det under åren. För Rails 3 verkar de flesta använda antingen Authlogic eller just Devise.

Efter Andreas pratade Peder Burenstam Linder från Jobstar om json_model. Det ett alternativ till schema less db för den som fortfarande vill/måste använda en relationsdatabas.

Kvällen avslutades med att Albert Ramstedt från Bukowskis höll en diskussion om Rails Best Practices. Detta blev en väldigt intressant punkt med många diskussioner. Det flesta var i alla fall överens om att dels kanske reglerna är lite väl dogmatiska ibland, och dels att en del saker inte längre gäller för Rails 3.

Vi hade också tänkt att ha något sorts hack men tyvärr hann vi inte med detta. Kvällen var ändå mycket lyckad. Det twittrades en hel del, och wikisidan fylldes på med information under kvällen. Även om vi hade en hel del ”vanliga” presentationer så var det också mycket diskussioner. Det tycker jag är väldigt viktigt, det är lätt hänt när man är många att de flesta bara lyssnar på talarna och sen går hem. Jag tycker diskussionerna och nätverkandet är en minst lika viktigt del.

Mer information finns på svenska rails wikin.