Inspirationslunch: Sociala intranät - trend, rädsla, utmaning, vinst

Anna Söderblom från Svensk Fastighetsförmedling pratade tillsammans med Mattias Malmer och Johannes Bäckström från Valtech om sociala intranät och vad det innebär för ett företag eller en organisation att ändra synsätt från information till kommunikation.

Ett socialt intranätsprojekt är inte bara ett teknikprojekt

Ett socialt intranätsprojekt är också ett kulturprojekt. Du kommer att behöva jobba med kulturen på din organisation för att åstadkomma ett intranät där det är naturligt att dela kunskap och engagera sig.

Jobba med sociala ambassadörer

För att skapa en kultur där det är okej att engagera sig, interagera och dela kunskap brukar vi prata om att jobba med sociala ambassadörer. Det vill säga en grupp användare som har till uppgift att starta upp och driva diskussioner på intranätet. Det är viktigt att denna grupp är en grupp med blandade användare så att den inte signalerar att bara en viss typ användare (som är särskilt duktiga på att skriva) är de som ska bidra på intranätet.

Ta små steg framåt

Om du tar små steg framåt istället för stora kliv kommer din organisation och dina användare att stegvis kunna ta till sig de förändringar som det sociala intranätet innebär. Med små steg framåt så har du också möjligheten att få återkoppling och lära dig saker under resans gång.

Relevans

Vi konkurrerar om mottagarnas uppmärksamhet och intranätet är inget undantag, och vad är egentligen relevans? Kan någon annan avgöra vad som är relevant för dig? Personalisering (att användarna får välja själva vilken information som de ska ta del av) och segmentering (att du utifrån det du vet om användaren anpassar hennes informationsflöde) är två viktiga framgångsfaktorer för att skapa ett relevant informationsflöde på ditt intranät.