Inspirationslunch - Strategi och innovation i en snabbrörlig värld

Strategi handlar för oss på Valtech om att förstå verksamheten och marknaden den verkar på och kombinera insikter runt dessa med insikter runt användarna och deras behov, drivkrafter, motivation och beteende. Speciellt det sistnämnda har för oss alltid varit en ledstjärna.

Strategiarbetet måste anpassa sig till den här nya världen

Det vi dock har märkt är att strategiarbete, speciellt i det digitala, har ändrat karaktär. Idag går allt så mycket snabbare – trender kommer och går och nya aktörer, ofta snabbfotade startups, etablerar sig och konkurrerar med andra affärsmodeller, större kundfokus och många gånger med bättre produkter.

Dessutom dikterar användarna i allt högre utsträckning marknaden, då lojaliteten till företag hela tiden minskar och tröskeln för att byta leverantör/tjänst/produkt är lägre än någonsin. Strategiarbetet måste anpassa sig till den här nya världen och ett större fokus måste läggas på innovation, att skapa konkurrenskraft och att vara snabbrörlig. Under den här inspirationslunchen kommer vi att prata om hur vi på Valtech arbetar med det här, både för och