Valtech Tech Day 2016

Valtechs teknikfestival för alla branschkollegor i Stockholms webbcommunity!

I år var agendan lite friare och erbjöd bland annat en mer interaktiv del i vårt nya kreativa Valtech Labs. Det är anpassat både för workshops och labbande och man fick chansen att delta både i en workshop (Angular 2) och se vad vi arbetat med inom Service Design och IOT. 

Dagens teknikföreläsningar berörde alla delar av teknikstacken. Keynotespeaker var Mozhgan Tavakolifard på ämnet att vara data driven. Vi fick även bekanta oss med aktuella JavaScript ramverk, mobilutveckling från olika perspektiv, DevOps och gränssnittsutveckling.

Parallellt med de lite längre teknikföreläsningarna bjöds det även på blixttal med ämnen som Flexbox, Clojurescript, highlights från Buildkonferensen i SanFran till arkitektur, Tech Girl och E-handels trender.

Valtech Labs

Keynote - The evolution of advertising technology and the importance of personalization – Mozhgan Tavakolifard

Angular 2 - Oskar Karlsson

Läs mer om Angular 2 workshopen här

Att koda React som backendutvecklare - Robin Helly och Isak Kogner

Testerna du slapp testa - Janko Luin

The sane way to build cloud infrastructure - Paul Stack

IOT, Timeseries and prediction with Android, Cassandra and Spark - Amira Lakhal

Nyhetsleverans i Containers - Magnus Bengtsson

R Tools for Visual Studio - Pär Nordström

Koden och mer spännande hittar du på Pärs blogg här

Lönsam systemutveckling - Tony Collander

The app is dead - Erik Kurin