Inspirationslunch - Tre digitala möjligheter för 2014

Bärbar teknik, social förändring inom teknik och it-branschen, samt Photoshoplös design är tre trender i ropet.

Wearables - Tomas Gunnarsson och Daniel Hansson

Bärbar teknik, s.k. wearables, fokuserar på teknik som man har på sig, antingen direkt på kroppen eller på sina kläder. En trend som vuxit sig allt starkare i takt med att sensorer blivit bättre och billigare samtidigt som produktutvecklare förstått att mode, passform och bärarens självbild påverkar användarupplevelsen.

Även visualiseringen av den data som samlas in har förbättras avsevärt och upplevelsen är nu snarare tjänstedriven än produktdriven. Idag finns c:a 125 wearables på marknaden – Google Glass och Fitbit kanske är de mest kända – och tusentals fler beräknas att släppas under nästa år.

Social change inom tech - Anna Uleander

Innovation, ny teknik och digitala tjänster skapar ständigt nya möjligheter för affärs- och samhällsutveckling. Men hur påverkar den här utvecklingen och våra handlingar miljön, naturen och människor? Och hur kan vi inom vår bransch bidra till en bättre värld och ett bättre samhälle? Anna Uleander ger en inblick i den förändring som teknikbranschen just nu genomgår.

Designa utan Photoshop - Magnus Malmstedt

I takt med att allt fler digitala enheter dyker upp och responsiv design är en självklarhet snarare än ett tillval ställs det nya krav på arbetet med att ta fram design och koncept för digitala lösningar. Behöver vi all design klar i Photoshop innan utvecklingen tar vid och är det ens möjligt? Magnus Malmstedt visar att det går att arbeta på andra sätt och vi tittar på hur man kan bryta sig loss från Photoshop för en mer verklighetstrogen och effektiv designprocess.