Inspirationslunch - Trender e-handel

E-handeln växer just nu snabbare än på lång tid och finns på de flestas agenda på såväl lednings- som styrelsenivå.

På den här inspirationslunchen träffade vi denna gång Niclas Heurlin, som delar med sig av de senaste trenderna inom e-handelsområdet. Niclas har mer än 15 års erfarenhet av operativt arbete i större e-handelsföretag, bland annat var han med och grundade e-handelsföretaget inWarehouse (numera Komplett.se).

Idag är Niclas aktiv som styrelseledamot/rådgivare/delägare i e-handelsföretagen Enferno (med bl.a kunder som Mio och Tradera/eBay) Confident Living och Twingly. Dessutom är han modulledare för eCommerce Business programmet på yrkeshögskolan Hyper Island.

På inspirationslunchen talade Niclas bland annat om:

  • Nulägesanalys kring e-handeln 2014
  • Marknadsutveckling
  • De viktigaste trenderna just nu inom e-handel
  • De viktigaste framgångsfaktorerna för e-handelssatsningar
  • Hur kan man gå från e-handel till lönsam e-handel?