Utvecklingsstrategi för mobila appar - Pamela Fox

Att utveckla en, eller flera appar är i sig inte speciellt svårt idag. Givet att det finns rimliga mål ur ett affärs- såväl som kommunikations- och upplevelseperspektiv är appar ett bra sätt att nå och engagera användare. Se Pamela Fox berätta om sin utvecklingsstrategi.

Innan man skapar en mobil applikation bör man fundera på en utvecklingsstrategi, i synnerhet om du vill att din app skall finnas på flera plattformar (iPhone, Android, Windows Phone 7 m.m.). Antingen kan du lära dig (och din organisation) att programmera allt från början på varje plattform, t.ex. IOS och Android . Eller så kan du välja att använda ett ramverk som abstraherar på toppen av alla de plattformar som PhoneGap. Men även om du väljer att använda PhoneGap så behöver du fortfarande ta ställning till om du vill använda ett bibliotek, speciellt utformat för mobila applikationer som t.ex. Sencha och jQuery mobile. Alternativt använda mer generella bibliotek som Zepto eller jQuery.

Pamela Fox utvecklingsstrategi

Sammanslaget så blir det en hel del beslut att fatta, och alla val får konsekvenser. Samtidigt är vi så pass tidigt i den mobila utvecklingen att det inte finns någon objektiv ”best practise”. I filmen från vårt lunchseminarium förklarar Pamela Fox varför hon valde att använda PhoneGap i utvecklingen av sitt nuvarande projekt, och inte minst vad hon lärt sig på vägen.

Pamela har haft en passion för utveckling sedan barnsben, med ett särskilt intresse för apputveckling baserat på webbteknik. Efter sin examen från USC arbetade hon många år på Google med att coacha utvecklare använda kart- och Wave API:er i sina appar. Idag fokuserar Pamela på utveckling av egna appar baserat på en blandning av Python, JS och HTML5.

Följ Pamela på twitter eller på någon av hennes bloggar: blog.pamelafox eller everyday.im/learning