UX Meet #2: Om redaktörsstöd och projekt

Under den andra upplagan av UX Meet fick vi bl.a. lyssna på verktyg som används för att stödja redaktörer, hur UMO tagit fram en mobilwebb samt hur ett virtuellt campus byggs upp på KTH.

Josefin Tufvesson och Anna Uleander: Säkrare sex på webben

Josefin och Anna berättade om hur man får unga att ha säkrare sex med hjälp av webben. De berättade om projektet Säkraresex.se; hur konceptet är uppbyggt, vilka framgångsfaktorerna var samt hur man jobbade.

Visar Ulaj: UMO.se - Designat för den mobila kontexten

Visar berättade om Ungdomsmottagningens resa att göra sin webbupplevelse riktigt bra även för de som använder mindre skärmar.

Anna Lantz och Christian Wigren

Anna och Christian berättade om att vi ofta utgår från slutanvändarens behov och användningsmål. Men att allt rasar om inte systemets användare på baksidan, redaktörerna, är med på noterna.

Emil Stenström: KTH Social - Ett Facebook för KTH

Emil berättade om lärdomar från ett projekt där man bygger en community från skratch. En mötesplats för KTH där studenter och lärare kunde börja kommunicera på riktigt.