Valtech Day 2013

På Valtech Day 2013 fick man bl.a. lyssna på hur du bygger starka varumärken som ger lojala kunder och hur du skapar reklam som faktiskt når ut till kunderna och på så sätt ger mätbart mer framgångsrika affärer. Man fick även lyssna på vd:n som var först i Sverige med att bemöta kritik på Flashback - han pratar om vinsterna med att våga och att gå mot strömmen.

Anton Johansson: Konsten att sälja på nätet

Anton Johansson, Osom och Headler, pratade om framtidens e-handel, och att sälja mer med hjälp av digitala kanaler. Anton berättade om möjligheter och trender, och om hur du kan sälja mer, bättre och enklare med hjälp av digitala kanaler.

Building with Lean and Agile in the Real World

Kevin Goldsmith från Spotify pratade om vad det verkligen betyder att använda agila metoder i praktiken.

Marwin Brandt: När allt blev platt och följsamt

Marwin, AD på Valtech, pratade om designtrender. För att förstå vart vi är på väg när det gäller design på webben måste vi först förstå var vi kommer ifrån, menar Marwin. Vi tog en titt på vad som en gång började som trender och efter hand övergick till designstandarder. Vart är vi idag? Vad blir nästa steg?

Olga Stern: Tre steg för enklare produktionssättning

Olga Stern pratade om att i framtiden är serverdjunglar, den mänskliga faktorn samt osäkerhet om att gå live är ett minne blott. Olga berättade om fördelarna med att ha koll på sin produktionssättning och hur awesome det blir när produktionssättningen är ett knapptryck bort.

Madelene Andersson: Delaktiga och lojala kunder

Madelene, projektledare på Valtech, berättade om hur man kan utforma sin digitala affär mer kundorienterat och omvandla engagerade kunders feedback till attraktiva och lönsamma tjänster.

Daniel Hansson: Följ upp utan brus

Daniel Hansson, webbanalytiker på Valtech, pratade om Google Analytics och hur man på ett smartare sätt kan koncentrera dig på det viktigaste: snabb validering av antaganden och ständig förbättring. Daniel gav tre tips om hur du får ut maximalt av Google Analytics.

Johanna Särnå och Pontus Persson: Låt marknaden forma din organisation

Johanna, agil coach och UX-designer, samt Pontus, digital strateg, berättade om hur marknads- och IT-avdelningar ofta jobbar mot olika mål i egna stuprör och där kunden, som i slutänden ska använda tjänsten, hamnar mittemellan.

Anders Andersen: När mobilen blev större än webben

Anders, gränssnittsutvecklare och projektledare på Valtech, berättade om Aftonbladets nya mobilsatsning som gjort att man man idag har flera besökare från mobila enheter än från traditionella webbläsare. Anders berättade om tekniken bakom satsningen och hur man ständigt jobbar med att få ut maximalt av den potential som mobilen ger.

Erik Fors-Andrée: Tio budord för sociala medier

Erik Fors-Andrée, entreprenör och affärsstrateg, pratade om vinsterna med att våga gå mot strömmen och använda sociala medier i sitt ledarskap. Erik var Sveriges första vd att bemöta kritik på Flashback.