Valtech Tech Day 2012

Onsdagen den 30 maj hade vi det stora nöjet att samla c:a 300 vetgiriga och teknikintresserade personer hos oss på Kungliga Myntet för Valtech Tech Day 2012. Årets upplaga var den största hittills, och vi är jätteglada att så många deltog.

Anna Eriksson & Sofia Persson: Mobilstrategi

Anna och Sofia pratade om användbarhet och interaktionsdesign – områden som blir mer och mer uppmärksammade och efterfrågade på den mobila arenan när konkurrensen om användarnas gunst hårdnar. Appar får till skillnad från webben sällan en andra chans, så det gäller att allt är på plats vid lanseringen – för vilken användare uppdaterar en dålig app?

Visar Ulaj: Design Thinking

Visar pratade om att design skapar värde och affärsnytta, både på ett funktionellt och emotionellt plan. Visar berättade om erfarenheter och rekommendationer från arbetet med upplevelsedesign och varumärkesbyggande i olika digitala kanaler.

Emil Cardell: Web Frontend CQRS

Emil berättade om olika frontendtekniker för att bygga CQRS-webbapplikationer. Han visade också hur man kan vara mer produktiv i en läs- och skrivseparerad miljö. Exempel visades från FubuMVC och jQuery för att illustrera kraften i konventioner.

Pär Nordström: TPL Dataflow

Pär berättade att Task Parallel Libray (TPL) gav oss grundstenarna för att utveckla program för parallell- och asynkron exekvering på .NET-plattformen. Men nu kommer även bibliotek på en högre abstraktionsnivå som flera kan använda direkt på sina problemdomäner utan att för den skull behöva bli experter på parallell programmering.

Tony Collander: DevOps - Bakgrund, nutid och framtid

Tony introducerade DevOps och redde ut begrepp såsom continuous integration vs. continuous deployment/delivery. Dessutom berättade han om sina tips på hur DevOps införs som arbetssätt och vilken påverkan det ger i organisationer.

Andreas Fredriksson, Johan Glysing & Pär Nordström: Chalk Talks - Windows Phone och Windows 8

Andreas, Johan och Pär pratade under denna interaktiva session om några av de problem, lösningar, konstigheter och reflektioner som de stött på under senaste årets utvecklingsprojekt mot Windows Phone 7 och Windows 8.

Marcus Ahnve: Agil arkitektur - Designa för utbytbarhet

Marcus pratade om att organisationer fokuserar på återanvändning, vilket driver rigida och inflexibla arkitekturer, istället för utbytbarhet. Han berättade om hur man kan konstruera system från små beståndsdelar samt varför man bör standardisera på protokoll och inte platform för att nå en systemstruktur som är enklare att skala och underhålla.

Jimmy Larsson: Enkel design eller lätt design?

Jimmy pratade om den egentliga definitionen av enkelhet och varför det finns skillnader mellan enkel och lätt design. Resonemanget kommer förhoppningsvis att reda ut begreppen och göra ditt nästa teknikval lättare.

Emil Stenström: Meteor - Realtidsramverket

Emil berättade om att det hänt mycket sen HTML och HTTP först hittades på, och att vi börjar nu märka att det vi har inte riktigt räcker till. Vi bygger saker på serversidan, och blir irriterade på sega nätverk när varje klick måste till servern. Vi bygger på klientsidan, och blir irriterade när sidan börjar helt blank, och sedan hoppar till när alla Javascript har laddats. Meteor är ett nytt webbramverk som försöker lösa detta.

Johannes Edelstam: Testa ditt Javascript

Johannes körde en genomgång om testdriven utveckling för Javascript. Bl.a. introduktion till unittestning, integrationstestning, alternativa verktyg samt demo.

Niklas Lindström: (first ‘(Clojure.))

Niklas gav en introduktion till Clojure som ger dig en inblick, tips och råd för att tänka kring formen och avsikten med dessa parenteser från en mer civiliserad tidsålder, förstärkta med det moderna levernets vektorer, mappar och set.

Andreas Bjärlestam: SPDY - Framtidens HTTP

Andreas pratade om SPDY som har utvecklats av Google sedan 2009. Protokollet är en vidareutveckling av HTTP med bättre prestanda och nätverksutnyttjande. Just nu vinner SPDY mark snabbt med stöd i både Chrome och Firefox. Det används globalt av Google, Amazon och Twitter. Förmodligen använder du det redan utan att veta om det.