Valtech Tech Day 2013

Valtech Tech Day var en dag då tekniken stod i fokus och agendan riktades främst till systemutvecklare och andra med djupare tekniskt intresse. På kvällen anslöt ännu fler gäster till vår innergård på Myntet och vi bjöd på nygrillade hamburgare, trevligt mingel och musik från DJ-duon Lunde Bros.

Niklas Lind: Legacy och microappar

Att leva med legacy. Använd microappar för att öppna upp dina befintliga system.

Fredrik Bergljung: API-design och varför?

Varför är API-design viktigt? Vad kännetecknar ett väldesignat RESTigt API? JSON över HTTP ger inte automatiskt ett användarvänligt API. Utifrån konkreta användningsfall berättar Fredrik om goda och mindre goda API-lösningar. Blir det kod? JA! Blir det flamewar mellan REST och SOAP? NEJ! Blir det en bild på Roy Fielding? ABSOLUT!

Jesper Petersson och Christoffer Åhrling: Yeoman - En verktygslåda för webbutveckling

Nyfiken på Grunt.js och Bower? Gränssnittsutveckling på webben handlar idag om så mycket mer än bara HTML och CSS. Allt mer fokus flyttas till klienten, hur kan vi hantera den ökade komplexiteten? Christoffer och Jesper presenterar och demonstrerar en rad kompetenta verktyg som underlättar det vardagliga arbetet för en gränssnittsutvecklare.

Marcus Ahnve: DevOps med Vagrant

Servern är 2013 en transient resurs som inte längre uppgraderas, eller felsöks. Istället startar man en ny och kastar den gamla. Med detta som bakgrund inser var och en att en automatiserad hantering av servrar är nödvändig. Detta föredrag visar hur man provisionerar servrar med Chef, testar i Vagrant och skapar instanser i molnet.

Jimmy Larsson: Varför objektorienterar vi egentligen?

De flesta av oss använder OO i våra webblösningar, men hur ofta funderar vi på varför och vad för effekter det har? Vi använder rutinmässigt designmönster som till exempel Dependency Injection, Strategy, Adapter och Template Method, men vad skulle hända med dessa om vi inte objektorienterade? Ni kommer att bjudas på resonemang och konkreta exempel i kod.

Peter Lundberg: Hybridlagring

Det är självklart att lagra allt på en egen relationsdatabasserver. Eller? Relationsdatabasen har länge varit en golden hammer där alla problem varit spikar. Beroende på problemet är olika lagringsformer att föredra. Vi tittar på fördelar med och skillnader mellan relationsdatabaser, dokumentdatabaser, filer, key-value stores, grafdatabaser, bigtable, molndatabaser; samt hur man bäst arbetar med dem.

Tony Collander: Continous Delivery

Du jobbar säkert med tekniker såsom kontinuerlig integration och automatiska tester i samband med en deploy till en utvecklingsmiljö. Continuous Delivery tar steget fullt ut och gör det möjligt att deploya nya features och buggfixar med en minimal overhead ända till produktion. Exempel kommer även ges för hur continuous delivery implementeras i en större organisation med integrationstest, systemtest, systemintegrationstest, acceptanstest och produktionsmiljöer med flera parallellt pågående projekt.