Webbdagarna Stockholm

Webbdagarna Stockholm 2017 är ett event med ett tydligt syfte – att ge dig inspiration i världsklass och en inblick i hur den digitala utvecklingen påverkar affärslivet just nu.

På scenen Next generation tech talade våra kollegor Robin och Mattias om: VR – buzz eller affärsnytta.

VR är inget nytt och försöken att skapa en virtuell verklighet har varit många sedan 1950-talet. Men vad är det som gör att tiden är mogen nu? Under denna dragning gick Robin och Mattias igenom de olika begreppen, gav exempel på användningsområden samt visade exempel från verkligheten.