Ett grönare Valtech

Ett grönare Valtech

Valtech blir successivt ett grönare företag. Linn och Anna berättar mer.

Hur började ni jobba med miljö och sociala frågor på Valtech?

Anna: Jag har alltid haft ett engagemang och intresse för miljöfrågor, men inte fokuserat på det i mitt yrkesliv. I början var det en vilja att bidra till förändring, förbättring och få en större känsla av meningsfullhet i jobbet som gjorde att jag började driva initiativ för miljöförbättringar på kontoret. Vi var många som ville förändra gamla konventioner; det ena ledde till det tredje och snart hade vi en grupp som började driva CSR-frågor (Corporate Social Responsibility) på Valtech. Gruppen består idag av Funda, Linn, Olga, Tomas Gröningsson och mig.

Något jag verkligen uppskattar med kulturen här på Valtech är att det är en väldigt öppen, kreativ och gräsrotsdriven miljö där det är högt i tak och lätt att starta nya idéer och initiativ.

CSR står för Corporate Social Responsibility och innebär företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter.

Vad har ni gjort?

CSR-gruppen på Valtech har jobbat med flera olika aktiviteter, exempelvis:

  • Startat ett program, Tech Girl, för att öka intresset för teknik och programmering bland unga tjejer. Vi vill vara ett jämställt företag med en jämn representation från olika samhällsgrupper, men just nu finns det en underrepresentation av kvinnliga utvecklare och tekniker. Genom att tillsammans med andra aktörer arbeta med både kortsiktiga och långsiktiga förändringar hoppas vi kunna verka för att IT-branschen ska bli mer jämställd och få en jämnare fördelning mellan kvinnor och män i framtiden.
  • Vi har precis genomfört en insamling till ett boende för ensamkommande flyktingungdomar där vi samlade in kläder, skor och saker de behöver. Barnen/ungdomarna har flytt ensamma från sina hemländer och kommit till Sverige utan någonting. De har ofta varit med om fruktansvärda trauman och de har en oviss framtid framför sig. I dessa tider känns det extra viktigt att på stora och små sätt verka för medmänsklighet och uppmärksamma flyktingars rättigheter och behov.
  • Startat Valtech Care, en satsning som syftar till att göra aktiviteter som bidrar till hållbarhet och social good. Tech Girl och insamlingarna till ensamkommande flyktingungdomar är några exempel på aktiviteter som vi gjort inom ramen för Valtech Care.
  • Infört källsortering. Tidigare slängdes mycket i en och samma soptunna och få saker kunde sorteras, men nu kan vi sortera allt som Stockholms stad tar emot, inklusive matavfall. Vi jobbar också med att minska mängden avfall vi producerar, i första hand genom att välja produkter med så lite förpackningar som möjligt och genom att undvika engångsmaterial. Och kanske kommer vi även kunna bidra till en mer hållbar elektronikkonsumtion, men det ligger lite längre fram i tiden.
  • Förbättrat våra inköp. Vi strävar efter att så mycket som möjligt av de produkter vi köper in ska vara miljömärkta.

Namn: Anna Uleander
År inom branchen: 10 år
Gör på Valtech: Konsult inom User Experience. Driver CSR-frågor.
Vad vill du tipsa om: Undvik greenwashing och ROI. Driv CSR-initiativ om du tycker att det är rätt sak att göra. Strunta i CSR-mål som ökad försäljning och rekrytering.

Vad vill ni uppnå?

Valtech ska vara ett bra företag att jobba för och med - ur alla perspektiv.

Vi vill integrera hållbarhetsfrågor & socialt ansvarstagande i verksamheten på ett sömlöst sätt - från maten vi äter till tjänsterna vi producerar. I det lilla ska det vara enkelt att källsortera, man ska få schyst producerad mat, men man ska också kunna känna att man jobbar för en organisation som gör bra saker i de större strukturella frågorna, som till exempel inom jämställdhet i IT-branschen. Det är skönt att slippa tänka på sånt här i vardagen hela tiden. Defaultvärdena ska vara rätt.

Det finns ju ett givande och tagande mellan individer, företag och samhället i stort. Ett välfungerade samhälle och en frisk planet skapar förutsättningar för goda affärsmöjligheter och utveckling. Företag har ju därför ett egenintresse i att vara delaktiga och bidra till en positiv och ansvarsfull samhällsutveckling och givetvis på lite längre sikt, ett bevarande av goda livsförutsättningar.

Gabriel och FundaGabriel och Funda från Valtech handleder tjejerna i programmeringsverktyget Scratch

Vad är ert favoritprojekt?

Just nu är det nog vårt Tech Girl-program! Målet är att inspirera 500 tjejer till IT-branschen och först ut är 12 tjejer i sjätteklass på Vikingaskolan i Haninge. Det är fantastiskt roligt att se deras entusiasm inför att lära sig programmera och upptäcka nya tekniker.

Funda har varit en drivande faktor bakom programmet och vi ser fram emot alla grymma Tech Girl-aktiviteter som ligger i pipen!

Tech GirlTech Girl i visualiseringsstudion på KTH

Följ Tech Girl på Facebook

Hur har det tagits emot på företaget?

Bara positivt! Vi försöker kommunicera vad vi gör så mycket vi kan och lyssna in idéer och input från våra kollegor. Det är många som bidragit till de aktiviteter vi arrangerat och kommit med förslag på saker som vi borde göra. Utan stödet i verksamheten skulle vi inte kunna göra någonting. Men det är inte helt lätt. När man börjar diskutera miljösmartare alternativ i praktiken och försöker införa förändringar så kommer man ibland ut på känslig mark, både hos sig själv och hos andra.

Namn: Linn Andersson Risdal
År inom branchen: 3 år
Gör på Valtech: Marketing Coordinator och Office Manager
Vad vill du tipsa om: Mixa olika roller och kompetenser i dina arbetsprojekt i den mån det går. Att tillsammans kunna lära av varandra och se saker på olika sätt och är både givande och inspirerande.

Alla som jobbar på Valtech är självklart en stor del i vårt arbete, oavsett roll. Är man intresserad av att vara med, även om det bara gäller ett av våra projekt, är man välkommen att joina!

Tips på att komma igång

Börja med något litet som ligger nära hjärtat och som är relativt enkelt att genomföra. Bygg successivt vidare på det och sätt upp en plan för ett långsiktigt arbete så snart som möjligt. Tanka inspiration ofta och gör så gott du kan. Ingen kan göra allt, ingen är perfekt, men alla kan göra något. Kanske gör det du gör skillnad, kanske inte, men det spelar ingen roll så länge du och andra mår bra av att du gör det.

Linn och Anna

Fotograf, bilder Linn och Anna: Marwin Brandt

Vill du veta mer om att jobba på Valtech? Se lediga jobb eller kontakta Linda Svedin och Sara Millak på rekrytering@valtech.se

comments powered by Disqus