Möt våra UX-talanger

Möt våra UX-talanger

Valtechs UX-talangprogram startades hösten 2014. Idén att starta ett talangprogram inom UX har funnits sen flera år tillbaka och nu när vi nästan är närmare 30 UX-designers på Valtech tyckte vi det var dags att inspirera och låta oss inspireras av mer juniora kollegor!

Under sex månaders tid har vi fått lära känna och inspireras av Ida och Olle våra två UX-talanger. Här får du följa med på Ida och Olles resa som talanger på Valtech.

Valtechs UX talangprogram har varit uppdelat i följande delar

  • Ett talangprojekt på två dagar i veckan
  • Självständigt arbete i kundprojekt tillsammans med andra UX’are och Valtechare
  • Utbildningar i bland annat Lean UX, UX-strategi, webbanalys, interaktionsdesign, digital strategi, effektkartläggning.
  • Studiebesök i olika projekt för att lära känna alla i Valtechs UX-grupp

Namn: Ida Svensson

Utbildning: Interaktionsdesign på Stockholms Universitet

Intresseområde inom UX: Svår fråga då UX är just holistiskt - summan av delarna, men det spritter lite extra i mina fingrar vid konceptutveckling, tjänstedesign och kontakt med användare.

Ida tipsar: Att växa som designer handlar i grund och botten om att utveckla empati för människor och problem och det krävs en stark nyfikenhet och passion för att kunna identifiera möjligheter och skapa användarupplevelser som möter verkliga behov. Så om du är sugen på en karriär som UX designer - börja där innan du lägger all din energi på att djupdyka i teori eller bemästra det där nya prototypingverktyget

Talangprojektet i år har haft som mål att ta fram en ny digital produkt kring jobbcoaching. Projektet är en startup som drivs av grundaren Eric Fors-Andrée och produktutvecklare Susanne Sundling. Ida och Olle började med ett vitt papper där de bara hade ett antal antaganden som de arbetat med snart ett halvår för att ta reda på målgrupp, behov och nu den senaste tiden interaktion- och visuell design. Från en hypotes till en första release med allt vad det innebär. En otroligt spännande resa!

Varför valde du att söka till UX-talangprogrammet på Valtech?

Ida: För det är en unik möjlighet att göra en djupdykning in i arbetslivet och det är en rejäl stark kickstart av designyrket med allt vad det innebär; Praktiskt tillämpbar utbildning, lärdomar, erfarenhet av riktiga uppdrag, besök hos teamen på Valtech och direkt insyn i olika sätt att jobba. Styrkan ligger verkligen i kombinationen mellan utbildning, kunskapsutbyten med andra Valtechare, verkliga projekt att applicera kunskapen inom och tillgängligheten till stöd från Jens (programansvarig och talangcoach) & Funda (Konsultchef över UX-gruppen och programansvarig)samt bollplank med seniora UX:are.

Olle: Att det ens finns ett UX-talangprogram visar att Valtech ligger i framkant. Man blir del av en stor och väletablerad UX-grupp som inte bara har en massa kompetens, det är också ett väldigt härligt gäng. Vidare råder det en stark kultur av kompetensspridning på Valtech och varje vecka brukar det finns flera lunchdragningar att lyssna på. Det är perfekt att vara talang på ett sådant företag, det är bara att suga åt sig all kunskap och information.

UX-gruppenKompetenslunch med UX-gruppen, tema User Story Mapping.

Hur har ni arbetat under talangprogrammet?

Olle: I vårt start-up-projekt jobbade vi väldigt utforskande och fritt. Vi hade ett klassiskt war room med väggarna mer eller mindre tapetserade i post-its. Varje torsdag hade vi mål att bjuda in minst en extern person på input-session (eller sprint review på scrum-språk), där vi berättade vad vi höll på med just den veckan.

I många projekt kommer ofta UX in först när det är dags att skissa gränssnitt varpå skisserna sedan levereras till utvecklarna. Så jobbar vi inte på Valtech. Vi har alla tillsammans diskuterat allt ifrån affärsmodell (med hjälp av business model canvas) och målgrupp (utifrån idén om brand tribalsim) till detaljerna i prototyperna för tjänsten. Vi började i en väldigt explorativ fas med få begränsningar av vilka problem vi skulle lösa, för vilken målgrupp och på vilket sätt. Sedan smalnade vi av det till en minimum viable product (MVP) för en begränsad målgrupp, som vi sedan kunde bygga vidare på när vi väl testat om våra idéer var gångbara.

Vad har ni dragit för lärdomar om att vara konsult på Valtech?

Olle: Det finns en stor bredd av olika typer av uppdrag på Valtech och eftersom fler och fler av projekten är i behov av UX-konsulter finns det stor chans att jobba med det man är intresserad av. Som konsult på Valtech finns det också stora möjligheter till rörlighet mellan rollerna och man kan utvecklas mot just det man själv är intresserad av.

Ida: Jag har lärt mig att en stor del av arbetet ligger i förståelse för kundens affär, hur digitala lösningar relaterar till hela tjänsten samt vikten av att sätta mål och förväntningar tidigt i projektet. Samtidigt är en stark del av att vara konsult i en större grupp just möjligheten att bli matchad med rätt uppdrag utifrån ens intresse och kompetenser.

Namn: Olle Westerlund

Utbildning: Civilingenjör i Medieteknik på KTH

Intresseområde inom UX: Konceptdesign, prototyping och optimering, gärna inom området streamad film och tv.

Olle tipsar: Använd slack (.com) för att kommunicera i dina projektteam. Det är som mIRC fast för 2015.

Vad har du dragit för lärdomar om UX-yrket?

Olle: UX är ganska löst definierat vilket gör att olika uppdragsgivare har olika bild av vad vi kan åstadkomma. Allra helst vill man vara med i ett tvärfunktionellt team redan från planeringsstadiet av ett projekt. Dels för att det är mest effektivt att dela på insikter från alla kompetenser (från marknadsavdelningen till back-end-utvecklingen) men också för att få helhetsbilden av en kundresa; bra UX kan inte se det visuella gränssnittet fristående utan det innefattar alla kontaktpunkter som en användare har med ett företag. Gränssnittet i en webbshop kan vara hur bra som helst men om leveransen av varorna är undermålig så faller hela produkten.

Ida:Varje projekt har sin egen process och metoderna vi använder är mer verktyg än manualer. Besök 10 olika projekt och du kommer att se 10 olika designprocesser. Det jag verkligen utvecklat intensivt under den här första tiden på Valtech är en bred repertoar av metoder och verktyg för att kunna applicera dem i rätt situation. Sedan har jag rent konkret dragit lärdomar från olika perspektiv genom ren internutbildning: att utföra användningstester, hålla i workshops, effektkartläggning, jobba agilt, osv.

BowlingAW med UX-gruppen

Jens Wedin som är en av de programansvariga och haft en operativ roll och stöttat talangerna med metod och coaching berättar att UX-talangprogrammet på många vis stärkt Valtech:

- Då det var vårt första UX-talangprogram har vi lärt oss mycket om oss själva och hur vi arbetar.Genom att lära ut till andra om vilka Valtech är och hur vi arbetar med metoder och verktyg har det resulterat i att vi måste tänka till och se över vårt egna arbete och det har varit nyttig för oss. Det har experimenterats med hur vi jobbat med coaching, vilka uppdrag talangerna har fått arbeta i och vilka utbildningar de har fått gå. Vi har märkt att när det funnits ett behov för något har vi försökt att ordna det. Vidare ger detta Valtech möjlighet att forma UX-talangerna att passa Valtechs kultur och värden.

Planen för nästa UX-talangprogram är att starta under 2016.

Läs mer om UX-talangprogrammet

comments powered by Disqus