Sveriges Bästa Arbetsgivare 2014

Sveriges Bästa Arbetsgivare 2014

Vi på Valtech är stolta över att ha vunnit titeln Sveriges Bästa Arbetsgivare i kategorin medelstora företag.

PrisutdelningGlada kollegor på prisutdelningen

Hur gick det till då kan man fråga sig? Vi är ju bara de vi är, och gör det vi gör. För att ta reda på hur företaget bakom undersökningen resonerat, tog vi ett snack med Susanne Grossauer, Employer Branding Expert och undersökningsledare på Universum i Sverige.

Vad innebär Sveriges Bästa Arbetsgivare och hur mäts det?

Universum har flera olika undersökningar i Sverige så som KarriärBarometern och FöretagsBarometern samt den interna undersökningen Sveriges Bästa Arbetsgivare. Den senare genomförs bland ett företags egna medarbetare och avslöjar hur de bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån tre faktorer:

  • Intern identitet: hur bra medarbetarna anser att deras arbetsgivare levererar vad gäller arbetsgivarens rykte & image, jobbegenskaper, människor & kultur samt ersättning & möjlighet att avancera.
  • Nöjdhet/rekommendation: hur nöjda medarbetarna är utifrån ett helhetsperspektiv och hur benägna är de att rekommendera arbetsgivaren till vänner.
  • Lojalitet: hur benägna medarbetarna är att stanna kvar hos sin nuvarande arbetsgivare.

Vilken är målgruppen för undersökningen?

Undersökningen är öppen för alla medarbetare hos företag med mer än 50 anställda. I år delade vi upp listan på stora och medelstora företag. Sammanlagt var det 165 företag med i Sveriges Bästa Arbetsgivare. Gränsen mellan stora och medelstora företag ligger vid 250 anställda inom Sverige. Anledningen till varför vi delade upp listan är att förutsättningarna när det gäller att bygga upp en stark företagskultur, lojalitet och nöjdhet är olika för stora företag än för medelstora.

Rankingen över Sveriges Bästa Arbetsgivare baseras på Universums Internal Employer Brand Index som ligger mellan 0 och 100 för varje utvärderad arbetsgivare. Varje faktor har samma möjliga maxvärde (33,33) och de utvärderade arbetsgivarna rankas baserat på summan av de tre delarna.

Vad utmärker företag som blir Sveriges Bästa Arbetsgivare?

De tre faktorerna identitet, nöjdhet/rekommendation och lojalitet påverkar alla helhetsresultatet lika mycket. Det räcker inte bara att ha ett gott renommé. Det som skiljer företagen på toppen från dem på botten är oftast det interna employer branding-arbetet. De jobbar mycket med sin kultur och inkluderar den frågan även i affärsplanen, eftersom de förstår att medarbetare som har liknade värderingar och kultur kommer att trivas mer på jobbet och skapa bättre resultat. Lyckas man med att förmedla en bild av sitt arbetsgivarvarumärke som är tydlig, sann och hållbar får man nöjda och lojala medarbetare, som blir passionerade ambassadörer för företaget.

Vad gjorde att Valtech vann Sveriges Bästa Arbetgivare?

Valtech har en väldigt stark intern identitet.

Som för alla arbetsgivare som vill vara med på toppen, gäller det att vara starka i alla tre områdena. Valtech har en väldigt starkt intern identitet, speciellt gällande frågor kring människor och kultur, samt mycket nöjda medarbetare som även skulle rekommendera Valtech till vänner. Det i kombination med att deras medarbetare känner stark lojalitet med företaget, gör att Valtech kommer på första plats!

På Valtech är vi intresserade av människor och måna om kultur och klimat på arbetsplatsen, som vi alla skapar tillsammans. Nu fortsätter vi med full fart framåt på samma spår för att utvecklas ännu mer under 2015. Vill du hänga med och jobba hos oss? Hör av dig till Linda Svedin och Erik Lignell eller kolla in våra lediga tjänster

comments powered by Disqus