Bild på Anna Kagebeck

Anna Kagebeck

Testledare & redaktörscoach

Som testledare och redaktörscoach jobbar jag med att se till att vi levererar kvalitet ur både webbplatsens besökares och redaktörers perspektiv. Jag jobbar gärna som en länk mellan webbutvecklingsteamet och redaktörerna med kravställning, felsökning, anpassningar och konfigureringar.

Jag lägger stor vikt vid att vi bygger in ett bra användarstöd direkt i CMS:t så att processen blir enkel och intuitiv för redaktörerna. Med min bakgrund som systemutvecklare har jag insikt i de tekniska möjligheter som finns för att utveckla användarstöd för redaktörerna direkt i CMS:t och jag kan föreslå lämpliga lösningar utifrån redaktörernas behov.