Bild på Azra Becic

Azra Becic

Gränssnittsutvecklare

Jag är en utvecklare med bakgrund inom UI/UX design och illustration - jag drivs av en törst för att lära mig och att lösa problem. Fokus ligger alltid på slutanvändaren och dennes resa.

Lyft, löpning och lek markerar fritiden.