Bild på David Axelsson

David Axelsson

User Experience Designer

Jag är en glad UX-designer från Jakan som vill skapa vettiga lösningar som involverar användaren från första stund. Helt enkelt fantastiska produkter och tjänster som fokuserar på slutanvändarens behov och drivkrafter.