Bild på Eugen Azcoaga

Eugen Azcoaga

User Experience Designer

Jag drivs av att förvandla användarnas behov och affärsmål till smarta och effektiva lösningar för såväl stora som små utmaningar. Jag tillämpar användarcentrerade och datadrivna designmetoder, och förespråkar tvärfunktionella arbetssätt där samarbete är centralt.

Jag tror att de viktigaste ingredienserna för att skapa framgångsrika tjänster är förståelse och empati – vare sig det riktas mot slutanvändare, medarbetare, intressenter, den bakomliggande tekniken eller själva tjänsten. Det är min ledstjärna i allt jag gör.

När jag inte designar så står familj, sång och musik högt på agendan.