Bild på Magdalena Henriksson

Magdalena Henriksson

Projektledare

Jag jobbar med projektledning och digital strategi i allt från förstudie till förvaltning. Efter flera år på beställarsidan vet jag själv hur viktigt det är att få ett bra stöd under hela processen, både när det gäller prioritering, val av lösning, förankring i den egna verksamheten och genomförande.

Jag jobbar alltid för att digitala investeringar ska ge affärsnytta och fylla verkliga behov hos kunder/besökare. Mest inspirerad blir jag av att vara en del av ett tvärfunktionellt team, där man både kan ge och ta, och tillsammans nå ett bra slutresultat.