Bild på Mattias Malmer

Mattias Malmer

European Marketing Director

Som marknadsförare måste vi bli bättre på att anpassa oss till förändring, snarare än att följa planer, och på validerat lärande istället för gissningar och antaganden. Den digitala utvecklingen skapar fantastiska möjligheter att arbeta betydligt mera snabbrörligt baserat på kunskap om våra kunder som vi tidigare inte hade tillgång till.