Bild på Sara Ekelund

Sara Ekelund

User Experience Designer

Jag är en målmedveten User Experience Designer som genom min nyfikenhet och vilja att förstå människor arbetar jag för att skapa intuitiva lösningar som bidrar till meningsfulla upplevelser.

Bäst trivs jag i team där jag får möjlighet att utforska och skapa tillsammans med andra. Genom att samarbeta mellan olika discipliner kan vi uppnå innovativa och hållbara lösningar som möter både målgruppernas behov såväl som kundens affärsmål.