Bild på Vanja Lagercrantz Videau

Vanja Lagercrantz Videau

Creative Director

Neuro-marketing och hur man skapar äkta upplevelser i en fysik miljö med digitala verktyg är det som snurrar mest i mitt huvud just nu.