Bild på Viktoria Adwent

Viktoria Adwent

Affärsutvecklare

Jag arbetar som affärsutvecklare med mångårig erfarenhet som konsult inom User Experience (UX) och projektledning. Mitt primära fokus ligger på engagemang, delaktighet och den kundnytta digitala lösningar kan ge.

Min fritid ägnar jag helst åt min familj och vårt hus, samt aktiviteter som sång, olika former av dans och att titta på sport av alla de slag.