Valtech har sedan etableringen 1999 haft en stadig tillväxt. Under tiden har vi lyckats behålla det lilla företagets känsla i en allt större organisation med snabba beslutsvägar, platt organisation, liten overhead samt lyhördhet för kundens önskemål och medarbetarnas initiativ. Det är så vi jobbar helt enkelt. 

Valtech i Sverige

 • 265 anställda som sitter i Kungliga Myntet vid Stadshuset i Stockholm samt på Kungsgatan i Göteborg.
 • Ungefär två tredjedelar av våra konsulter har sina rötter i tekniken medan en tredjedel fokuserar på strategi, upplevelse och design.
 • Relevant genomsnittserfarenhet hos våra medarbetare är ca 10 år. Andelen kvinnor är 27% och medelåldern är 35 år.
 • 9 av våra 10 största kunder rekommenderar oss vidare, enligt en undersökning utförd av Demoskop.
 • Vi är en välkänd leverantör med stabila kundrelationer, mycket spontanförfrågningar från nya kunder och flera av de stora ramavtalen inom offentlig sektor gällande IT.
 • På Valtech integrerar vi hållbarhetsfrågor & socialt ansvarstagande i verksamheten på ett sömlöst sätt - från maten vi äter till tjänsterna vi producerar. Inom Valtechs CSR-arbete drivs Valtech Care och Tech Girl.
 • Vi har en vision om 50/50 fördelning av män och kvinnor i alla led. Och vi mäter och följer upp vår jämställdhetsdata årligen.
 • Vi på Valtech är stolta över att ha vunnit titeln Sveriges Bästa Arbetsgivare 2014 i kategorin medelstora företag.
 • Valtech AB har högsta kreditvärdighet – AAA enligt Soliditets rating.

Valtech globalt

 • Verksamheter i Europa, Asien, Nordamerika och Australien och 2500+ (juli 2017) anställda medarbetare globalt.
 • Kontor i Franrike, Sverige, Danmark, UK, Kanada, Kina, USA, Singapore, Tyskland, Nederländerna, Argentina, Schweiz, Indien, Australien, Brasilien och Ukraina.
 • Indien är Valtechs största enskilda affär räknat till antalet anställda.
 • Grundades i Frankrike 1993 och huvudkontoret finns i London.
 • Mer om Valtechs globala erbjudande och jobbmöjligheter på Valtech.com

Våra kontor