Agil systemutveckling

Transparens och samarbete är alltid en hit

På Valtech tror vi starkt på samarbete och transparens i våra projekt. Därför arbetar vi agilt. Centralt är frekventa avstämningar mellan kravställare och team, iterativ utveckling med täta leveranser samt löpande anpassning till förändringar i krav och omvärld. Genom att synliggöra utmaningar och möjligheter tidigt höjer vi kvalitén och minimerar risken för överraskningar.

Agil systemutveckling är i våra ögon mer ett synsätt än hårt definierad metodik. Verktyg som tvärfunktionella team, automatisering av test- och releaseprocessen, återkommande prioriteringar och retrospektiv är alla viktiga komponenter. Men kärnan är alltid närhet mellan beställare och leverantör, krav och implementation, design och teknik.

Boka ett möte med oss!