DevOps

Utveckling och drift i värdeskapande samarbete

Tvärfunktionella, agila team är grunden i snabba och frekventa leveranser. För en kort time-to-market krävs också kopplingen till driften av den färdiga lösningen. Och det är här DevOps kommer in. Med handfast rådgivning om DevOps hjälper Valtech organisationer att snabbare realisera värdet av investering i utvecklade tjänster.

Detta genom att nå målgrupperna snabbare, mer träffsäkert och med högre kvalitet. DevOps är ett synsätt som betonar kommunikation, samarbete och integration mellan de grupper som arbetar med systemutveckling, applikationsdrift och kvalitetssäkring. Fokus på DevOps leder till tidsbesparing, högre effektivitet och ökad säkerhet.

Boka ett möte med oss!