Digital strategi

Din karta i ett öppet digitalt landskap

För oss på Valtech är strategi och implementation två sidor av samma mynt – båda är instrument för att få ut rätt nytta av dina digitala investeringar. Med en strategisk riktning och tydliga mål som grund, kan de digitala initiativen värderas och prioriteras. Utifrån er kontext hjälper våra strateger till med att identifiera dessa mål och göra rätt vägval.

I den strategiska verktygslådan arbetar vi bl a med Service Design, effektkartläggningar, varumärkesanalys och trendbevakning. Taktiskt arbetar vi med webbanalys, webboptimering och andra metoder som skapar en heltäckande bild av er digitala marknad.

Boka ett möte med oss!