Service Design

Service Design handlar om att utveckla en så bra tjänst som möjligt med användarens bästa för ögonen. Den som lyckas med det konststycket kan se fram emot nya affärsmöjligheter, högre lönsamhet, trognare kunder och ett starkare varumärke.

I dagens samhälle verkar de flesta organisationer på en mogen marknad, de betyder att det finns två sätt att konkurrera om kundernas gunst, antingen genom prispress eller genom kvalité. Service design tar sikte på hur du kan höja kvalitén på din tjänst och göra den intressant för kunderna, och lönsam för dig själv. 

Genom att se till hela kundens upplevelse kan vi:

  • Får högre utväxling på våra investeringar - genom att vi fokuserar investeringarna till de områden där pengarna gör mest nytta för affär och kundupplevelse.  
  • Få nöjdare kunder – genom att identifiera så kallade pain points och åtgärda dessa så får vi nöjdare kunder och fler ambassadörer för vår tjänst.    
  • Skapa bättre innovationer – genom att utgå ifrån kundresan och kundinsikter istället för att gissa oss fram till vilka tjänster som kunden behöver.

Doppa tårna i Service Design

Vi erbjuder dig att under fem dagar prova på Service Design och upptäcka potentialen i din tjänst. Vi pratar med dina kunder för att identifiera deras behov och smärtpunkter. Utifrån det innoverar vi kring lösningar, testar koncepten och sammanställer hela kundresan. Allt arbete sker tillsammans med er.

Syftet med veckan är att inspirera och visa hur en redan bra tjänst kan bli så mycket bättre med hjälp av kraftfulla verktyg och metoder från Service Design. Förbered dig på fem dagar som kan vända uppochner på det du igår höll för sant!

Så här ser veckan ut 

Dag 1 – Intervju och insikt

Hur upplever dina kunder din tjänst? Det tar vi reda på genom att intervjua dem och lyssna på vad de har för behov och önskemål samt vilka smärtpunkter de upplever när de kommer i kontakt med den.

Dag 2 – Analys och innovation

Efter att ha anlyserat svaren, sätter vi oss ner och försöker lösa upp de knutar som på ett eller annat sätt skapar friktion när de använder din tjänst. Här kreerar vi också olika koncept samt testar våra lösningar på dina kunder.

Dag 3 – Mejsla ut koncepten

Nu är det dags att förfina koncepten och se hur de passar in i kundresan som helhet. Vi säkerställer samtidigt resultatet med hjälp av kundinteraktioner för att bekräfta våra insikter.

Dag 4 – Visualisera kundresan

Det här är dagen då vi visualiserar kundresan och tar fram skisser som på ett överskådligt sätt illustrerar hur de nya koncepten passar in i verksamheten.

Dag 5 – Skapa förändring

På veckans sista dag lägger vi också sista handen på koncepten. De nya idéerna som ska skapa förändring presenteras sedan för er och andra intressenter i din verksamhet.

 

Eftersom alla företag har olika förutsättningar och står inför vitt skilda utmaningar, går vi igenom det exakta upplägget tillsammans med dig innan vi sätter igång. Tycker du det här låter som en fantasiskt idé, boka ett möte med oss här nedan eller slå en signal direkt till Funda Denizhan på 070-165 34 56.

Boka ett möte med oss!