Systemarkitektur

Beställ en arkitektritad verksamhet från Valtech

Förutsättningar och behov ser ofta helt olika ut för olika verksamheter. Därför behöver de olika arkitektur. För att ett skräddarsytt system verkligen ska möta de behov en organisation har krävs förmågan att förstå den situation systemet skall användas i, kunskapen att designa en kostnadseffektiv lösning samt förmågan att kunna översätta affärskraven till en lösning med rätt tekniska och funktionella specifikationer.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kravfångst och vidareutveckling av produkter och plattformar. Vi har också goda erfarenheter av att anpassa lösningar specifikt anpassade till företagets processer i de fall standardsystem på marknaden inte fullt täcker de behov som finns i en organisation.

Boka ett möte med oss!