Webbanalys

Analys och insikt håller dig evigt aktuell

Att förstå hur användaren kommer till din webbplats och hur hon beter sig där är kärnan i en effektiv webbanalys. Verklig data ger konkreta insikter i hur man kan förbättra upplevelsen och därmed den önskade effekten. Väl valda mätpunkter baserade på de effektmål som definierats, säkerställer att vi mäter rätt saker. Webbanalys är också ett viktigt verktyg för att göra effektiva satsningar på webbannonsering.

Valtechs syn på webbanalys är att den måste vara enkel, naturlig, tydlig och leda till faktiska förbättringsförslag, hypoteser och testidéer. Vi arbetar med de flesta stora analysverktygen. Som en av få Google Analytics-certifierade partners i Sverige hjälper vi dig också med implementering, support, coachning och utbildning i Google Analytics.

Boka ett möte med oss!